Shiv Chalisa lyrics - English

Shiv Chalisa Lyrics in English

Total views 8,645 

Reading Time: 2 minutes Total views 8,645  Shiv Chalisa Lyrics in English ॥ Doha ॥ Jai Ganesh Girija Suvan Mangal Mul Sujan। Kahat Ayodhya Das Tum Dev Abhaya Varadan ॥ ॥ Chaupai ॥ jai girija pati dinadayala। sada karat santan pratipala ॥ bhala chandrama sohat nike kanan। kundal nagaphani ke ॥   anga gaur shira ganga bahaye। mundamala tan chhara …

Shiv Chalisa Lyrics in English Read More »