Hanuman Chalisa

Hanuman Chalisa lyrics in Hindi (हनुमान चालीसा)

Total views 1,874 , and 12 views today

Reading Time: 2 minutes Total views 1,874 , and 12 views today श्री हनुमान चालीसा ॥ दोहा॥ श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि । बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि ॥ बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार । बल बुधि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार ॥ ॥ चौपाई ॥ जय हनुमान ज्ञान गुन सागर। जय कपीस तिहुं लोक उजागर।। …

Hanuman Chalisa lyrics in Hindi (हनुमान चालीसा) Read More »